Chora zazdrość zdrowych ludzi

Posted on

Zazdrość – czyli uczucie „towarzyszące”. Dlaczego? Otóż towarzyszy nam ona od pierwszych lat życia i towarzyszy zarazem innym uczuciom – miłości i nienawiści w największym stopniu. I wszystko jest dobrze, jeśli towarzyszy w stopniu wyważonym, czyli takim, którego nie sklasyfikowalibyśmy jako stan chorobowy. Gorzej, jeśli byśmy uznali ją za zagrażającą zdrowej relacji. I dzisiaj właśnie na ten temat sobie porozmawiamy.